(PLO)- Mời các bạn thí sinh và phụ huynh xem đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đề thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học khối B, C, D năm 2011 diễn ra ngày 9-7 và sáng nay 10-7-2011.

Khối B:

Xem các đề thi môn Hóa tại đây: Mã đề thi 846, Mã đề thi 794, Mã đề thi 638, Mã đề thi 517, Mã đề thi 429, Mã đề thi 153.

Xem đáp án chính thức môn Hóa tại đây.

Xem đề thi môn Toán tại đây.

Xem đáp án chính thức môn Toán tại đây.

Xem các đề thi môn Sinh tại đây: Mã đề thi 852, Mã đề thi 613, Mã đề thi 469, Mã đề thi 357, Mã đề thi 248, Mã đề thi 162.

Xem đáp án chính thức môn Sinh tại đây.

Khối C:

Xem đề thi môn Văn tại đây.

Xem đáp án chính thức môn Văn tại đây.

Xem đề thi môn Địa lý tại đây.

Xem đáp án chính thức môn Địa lý tại đây.

Xem đề thi môn Sử tại đây.

Xem đáp án chính thức môn Sử tại đây.

Khối D:

Xem đề thi môn Văn tại đây.

Xem đáp án chính thức môn Văn tại đây.

Xem đề thi môn Toán tại đây.

Xem đáp án chính thức môn Toán tại đây.

Xem đề thi môn Tiếng Anh tại đây: Mã đề thi 942, Mã đề thi 751, Mã đề thi 473, Mã đề thi 369, Mã đề thi 284, Mã đề thi 195.

Xem đáp án chính thức môn Tiếng Anh tại đây.

Xem đề thi môn Tiếng Đức tại đây: Mã đề thi 952, Mã đề thi 824, Mã đề thi 586, Mã đề thi 415, Mã đề thi 379, Mã đề thi 148.

Xem đáp án chính thức môn Tiếng Đức tại đây.

Xem đề thi môn Tiếng Nga tại đây: Mã đề thi 837, Mã đề thi 796, Mã đề thi 624, Mã đề thi 475, Mã đề thi 368, Mã đề thi 251.

Xem đáp án chính thức môn Tiếng Nga tại đây.

Xem đề thi môn Tiếng Nhật tại đây: Mã đề thi 836, Mã đề thi 715, Mã đề thi 627, Mã đề thi 592, Mã đề thi 428, Mã đề thi 147.

Xem đáp án chính thức môn Tiếng Nhật tại đây.

Xem đề thi môn Tiếng Pháp tại đây: Mã đề thi 968, Mã đề thi 726, Mã đề thi 531, Mã đề thi 483, Mã đề thi 364, Mã đề thi 275.

Xem đáp án chính thức môn Tiếng Pháp tại đây.

Xem đề thi môn Tiếng Trung tại đây: Mã đề thi 913, Mã đề thi 579, Mã đề thi 417, Mã đề thi 362, Mã đề thi 246, Mã đề thi 182.

Xem đáp án chính thức môn Tiếng Trung tại đây.

QUỐC DŨNG