(PL)- Có 784 sinh viên Úc sẽ đến Việt Nam năm 2018 để học tập và làm việc trong khuôn khổ chương trình New Colombo Plan của chính phủ Úc.

Các sinh viên này sẽ tham gia 30 dự án khác nhau, từ nghiên cứu phúc lợi và dịch vụ xã hội đến thiết kế đô thị và lập kế hoạch vùng. Đây là thông tin vừa được Đại sứ quán Úc cho biết sáng 5-9.

Theo đó, sẽ có sinh viên của 18 trường đại học từ Úc đến học hỏi về con người và văn hóa Việt Nam.

Chương trình New Colombo Plan là một sáng kiến của chính phủ Úc nhằm tăng cường hiểu biết của người dân Úc về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua việc hỗ trợ cho sinh viên Úc sang các nước trong khu vực để học và thực tập.

Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi, làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các nước không chỉ ở mức độ cá nhân mà còn thông qua việc tăng cường kết nối giữa các trường đại học và các doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, chương trình New Colombo Plan bắt đầu từ năm 2014 với 161 sinh viên Úc đến Việt Nam. Chỉ ba năm sau đó, con số đã tăng lên gấp năm lần. Đến cuối năm 2018 sẽ có 1.539 sinh viên Úc được trải nghiệm và học tập tại Việt Nam.


TN