Ai cũng từng nghe câu nói của Bác: "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người", bám sát trực tiếp "trồng cây" chính là thầy cô giáo. Chúng ta phải có trách nhiệm tri ân và tôn vinh các thế hệ thầy cô giáo, cho nên theo tôi việc đưa thâm niên cũng như ưu đãi nghề đối với thầy cô giáo là đúng đắn.

Đối tượng hưởng thâm niên:
- Nên giải quyết thâm niên giáo dục cho thầy cô giáo đã về hưu trước, đừng để việc này lâu hơn nữa các thầy cô đã tuổi già sức yếu có thể ra đi lúc nào không biết, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ rất ân hận.
- Giữ nguyên ưu đãi nghề cho giáo viên đang đứng lớp và thực hiện tính thâm niên khi giáo viên về hưu, nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc có lý do.
Tỉ lệ thâm niên:
- Căn cứ vào số năm làm nghề trực tiếp giảng dạy để tính, các cán bộ quản lý ngành giáo dục cũng giống như các cán bộ quản lý các ngành khác chắc chắn không thắc mắc thâm niên đối với những người thầy tâm huyết với nghề giáo.
- Để công bằng với cả giáo viên nam và giáo viên nữ, cũng như giáo viên do làm việc quá sức phải nghỉ hưu sớm, đồng thời tránh những đối tượng lương cao tuổi lớn sức khỏe yếu nhưng không muốn nhường chỗ cho giáo viên trẻ,  thâm niên nên tính như sau: Ai đủ 25 năm giảng dạy trở lên tính thâm niên ở mức tối đa là 30%, còn ai dưới 25 năm làm nghề giáo viên thì cứ thiếu mỗi năm trừ 2% thâm niên.
TRINH THIEN NGHIA (thien...@yahoo.com)