Ra mắt bộ sách chuyên khảo về các tỉnh Nam Kỳ

Bộ sách gồm sáu quyển chuyên khảo về các tỉnh Gia Định, Sa Đéc, Bến Tre, Vĩnh Long, Long Xuyên và Châu Đốc do hai dịch giả Nguyễn Nghị, Nguyễn Thanh Long biên dịch với sự giúp đỡ của Viện Viễn Đông Bác Cổ tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên bộ sách được dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam.

Bản dịch được giữ gần sát với bản tiếng Pháp. Vì vậy, mặc dù có nhiều ngôn ngữ trong sách thuộc về quan điểm của người Pháp nhưng người dịch và NXB Trẻ vẫn giữ nguyên như một cách tôn trọng dữ liệu cũ và những người nghiên cứu xưa.

Ra mắt bộ sách chuyên khảo về các tỉnh Nam Kỳ - ảnh 1
              Dịch giả Nguyễn Nghị bên bộ sách.

Mỗi quyển là một tập sách không quá dày, dễ đọc, dễ hiểu gồm bốn chương là địa lý học tự nhiên, địa lý học kinh tế, địa lý học lịch sử và chánh trị, thống kê và hành chánh.

Trong đó, chương Địa lý học tự nhiên gồm tên hạt, vị trí địa lý. Mô tả hình thể tự nhiên, tính chất đất đai, địa hình, địa chất như các dòng nước, kênh đào, đường sá, đường sắt. Khí hậu, nhiệt độ, gió, mưa, vệ sinh, thắng cảnh, hang, động, suối...

Chương Địa lý học kinh tế  phân chia nông nghiệp, gồm khai thác, việc cải tạo, khẩn hoang, các loại canh tác, hệ thực vật, hệ động vật. Cạnh đó là nghề mỏ và khai thác vật liệu xây dựng, các loại công nghiệp...

Ra mắt bộ sách chuyên khảo về các tỉnh Nam Kỳ - ảnh 2
Giám đốc NXB Trẻ Nguyễn Minh Nhựt giới thiệu về bộ sách.

Chương Địa lý học lịch sử và chánh trị viết về lịch sử địa phương, tên cổ xưa của các địa điểm, các sự kiện quan trọng của lịch sử cổ xưa và đương thời.

Cuối cùng là chương Thống kê và hành chánh, bao gồm các nội dung như công chức, quân trú đóng, kỹ nghệ gia và người trồng tỉa, dân số Pháp và bản xứ, phong tục và truyền thống, ngôn ngữ, thờ cúng...

HÒA BÌNH