Thành lập trung tâm mua sắm thuốc quốc gia
(PLO)- "Thành lập trung tâm mua sắm thuốc quốc gia để giảm giá thuốc, quản lý tốt giá thuốc".  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại lễ công bố thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, diễn ra chiều 10-3 tại Hà Nội.

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia được thành lập theo Nghị quyết của Chính phủ. Đây là đơn vị sự nghiệp thứ 83 trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thuộc danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp Quốc gia do Bộ Y tế ban hành và tổ chức đàm phán giá thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trước kia nhà nước trao quyền cho các cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp đấu thầu mua sắm. Tuy nhiên, có rất nhiều đầu thuốc, hoạt chất, hàm lượng chia theo nhiều nhóm kỹ thuật, nước sản xuất khiến giá cả chênh lệch rất nhiều giữa các vùng miền, bệnh viện. Cách đấu thầu này cũng khiến việc dự trừ thuốc sát thực tế khó khăn. Việc nhiều nhà thầu tham gia việc đánh giá hồ sơ kéo dài, tốn thời gian.

Việc đấu thầu thuốc tập trung sẽ góp phần giảm giá thuốc, đặc biệt là những thuốc biệt dược có giá cao. Sự ra đời của Trung tâm đấu thầu thuốc tập trung giúp thay đổi cách thức đấu thầu. Đồng thời, sẽ giúp việc tham chiếu về giá ở mức tối đa, tối thiểu, giúp giảm giá thuốc, quản lý giá thuốc tốt, tránh sự chênh lệch giữa các vùng miền…

Việc đấu thầu tập trung sẽ chia 3 cấp gồm: Cấp quốc gia, cấp địa phương và đơn vị sự nghiệp đấu thầu. Bộ Y tế đã có danh mục thuốc đầu thầu cấp quốc gia, còn cấp sở y tế, đơn vị sự nghiệp (bệnh viện) sẽ đấu thầu theo danh mục thuốc riêng.

Theo Bộ trưởng Tiến, ở giai đoạn đầu, danh mục thuốc ban hành có mức độ vừa phải để làm thử. Đặc biệt, Trung tâm sẽ tham gia đàm phán giá thuốc tập trung vào các thuốc có giá cao, thuốc biệt dược (phải nhập khẩu), thuốc có giá cao phải sử dụng nhiều.         

HƯƠNG GIANG