(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với hai công ty.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH quyết định thu hồi giấy phép của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam do công ty này không làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Được biết công ty này đã được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 1-8-2016.

Cùng với đó, Bộ cũng thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động đối Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông do công ty không được cấp đổi giấy phép vì không đáp ứng quy định về vốn pháp định (không đủ 5 tỉ đồng).

PHONG ĐIỀN