Về quê tháng chạp
 

Em à mùa cũ còn hanh nắng

Sông cát quê nhà vẫn nhớ nhau

Chiều gió anh về ngang Xóm Cũ

Chênh vênh nhắc mấy bận qua cầu

 

Em à vườn khát mai còn nụ

Hay đã gầy khô độ vắng người?

Tóc mẹ trắng theo từng cơn lũ

Đoàn viên thoáng chốc lại xa xôi

 

Và nữa bạn bè anh xiêu tán

Có hồi cố quận đón xuân sang?

Cơm áo chắt chiu đầu chớm bạc

Phố thị thèm nghe một tiếng làng

 

Triền đê vẫn thắm mùa cúc tết

Gió tháng giêng thơm những má đào

Tim vẫn bồi hồi hương tóc ấy

Hiên trường ai nữa có chờ nhau?

 

Và em của những ngày thơ dại

Có nhớ về thăm buổi giao mùa

Để nghe cơn gió làm cay mắt

Ta về thương lắm tóc em xưa

NGUYỄN ĐỨC HIỂN Phan Rang, 1-2016