Lời mời tháng giêng
 

Tháng giêng mong manh nắng lụa

Gió thơm như tuổi xuân thì

Anh với cúc vàng xuống phố

Dắt mùa nõn biếc cùng đi

 

Gặp một Sài Gòn thật lạ

Mưa xuân đất Bắc vương vào

Anh mời heo may ghé quán

Gọi cà phê nhớ xôn xao…

 

Anh cũng mời em đến nữa

Hai ly ba ghế ta ngồi

Chút rét mơ hồ ở giữa

Anh dành cho những tinh khôi

 

Tháng giêng khăn voan khoác gió

Áo hoa váy lá ra đường

Anh ngồi ngắm bao đôi lứa

Lắng mình mắt phố thân thương.

TRƯƠNG NAM HƯƠNG