1.000 sinh viên lập kỷ lục xếp biểu trưng đại hội Đoàn

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của “Tuần lễ sinh viên sáng tạo” (từ ngày 30-9 đến 7-10) do Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012-2017).

Tại ngày hội, hơn 1.000 sinh viên tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam xếp biểu trưng Đại hội Đoàn TP.HCM bằng người đông nhất, trên diện tích 2.400 m2

1.000 sinh viên lập kỷ lục xếp biểu trưng đại hội Đoàn ảnh 1

1.000 sinh viên tham gia xếp hình biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: TB

Kỷ lục đã được Trung tâm Kỷ lục Việt Nam xác nhận.

“Tuần lễ sinh viên sáng tạo” gồm nhiều hoạt động như chương trình Sinh viên - sách - sáng tạo, Sáng tạo học và hành; các chương trình trang bị kỹ năng tư duy lao động sáng tạo cho sinh viên: Sinh viên với sáng tạo nghệ thuật, Ngày sinh viên sáng tạo...

THĂNG BÌNH