1 công ty Việt Nam vừa bán được 1 tỉ đồng/trái phiếu

Nếu như một trái phiếu của HAGL có giá 10 triệu đồng thì Tập đoàn PAN chỉ phát hành 1.135 trái phiếu và thu về hơn 1.300 tỉ đồng. Tính ra cứ một trái phiếu mà PAN phát hành có giá 1 tỉ đồng.

Việc phát hành thành công và được giá của PAN nhờ vào bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee and Investment and Facility (“CGIF”), một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á cũng như ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB Việt Nam”) đóng vai trò đại lý phát hành. Và đây cũng là lần phát hành trái phiếu đầu tiên của PAN.

Theo một chuyên gia, để chấp nhận mức giá "khủng" đó, những người mua trái phiếu thường nhìn vào kỳ vọng lợi nhuận của công ty đó, đặc biệt được sự cam kết bảo lãnh từ các nhà bảo lãnh có uy tín.

PAN là một tập đoàn chuyên về sản xuất nông nghiệp mà toàn bộ khung sườn dựa trên các thương vụ mua bán và sáp nhấp các công ty nổi tiếng trong ngành nông nghiệp Việt Nam, như Bibica, Lafooco, Sao Ta, Vinaseed,... 

Lượng vốn thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được PAN sử dụng cho mục đích chung trong hoạt động kinh doanh thực phẩm đóng gói, bao gồm việc mua bán sáp nhập, đầu tư tài sản cố định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.