10 tỉ đồng cho người dân TP.HCM vay mua nhà ở xã hội

Theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM, quỹ vốn cho vay mua nhà ở xã hội năm 2019 cho các quận, huyện là 10 tỉ đồng. 

Số tiền trên được phân bổ cụ thể cho quận 12 là 2 tỉ đồng; quận 3 được 1,1 tỉ đồng; các quận 10, Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Hóc Môn, mỗi địa phương 1 tỉ đồng; quận 7 là 800 triệu đồng; huyện Nhà Bè là 700 triệu đồng; quận Tân Bình là 500 triệu đồng; quận 8 là 400 triệu đồng; huyện Bình Chánh là 300 triệu đồng; quận 5 là 200 triệu đồng. 

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP.HCM chịu trách nhiệm triển khai và cân đối vốn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả.

Mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015 là 4,8%/năm với mức vay tối thiểu là 15 năm. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.