100 DN đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Phó Thủ tướng lưu ý: Trong khi chưa ban hành Quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương điều hành việc xuất khẩu gạo và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm rà soát, kiểm tra chặt chẽ và kiên quyết rút giấy chứng nhận đối với thương nhân không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong cả nước không quá 100.

Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết tính đến ngày 14-1, đã có 100 thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Giấy chứng nhận này có hiệu lực năm năm.

QUANG HUY

Hàng Việt Nam bán tại Singapore.

Xuất khẩu bứt phá: Vui nhưng vẫn lo

(PLO)- Việt Nam đã chứng tỏ khả năng vươn lên trong chuỗi cung ứng và trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng trong ngành hàng công nghệ.