17.000 tỉ để dời 13 bộ ngành xa trung tâm Hà Nội

VIUP đã có báo cáo bổ sung phương án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ ngành trung ương tại Hà Nội gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, VIUP đã đề xuất 3 phương án để di chuyển trụ sở các bộ ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội, gồm: Di chuyển ra khu vực Tây Hồ Tây; di chuyển về khu vực Mễ Trì Hạ hoặc di chuyển các bộ ngành về cả hai khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì Hạ.

17.000 tỉ để dời 13 bộ ngành xa trung tâm Hà Nội ảnh 1
Trụ sở của Bộ Tư pháp tại số 60 Trần Phú (quận Ba Đình).

Các bộ ngành nằm trong quy hoạch được đề xuất này gồm 13 đơn vị là: KHĐT, Công thương, Tư pháp, Xây dựng, GTVT, LĐTB&XH, Y tế, NN&PTNT, VHTT&DL, TTTT, GD&ĐT và Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội

Tại phương án 1, VIUP đề xuất quy hoạch 35 ha khu vực Tây Hồ Tây, làm khu hành chính tập trung gồm 12 đơn vị (trừ Bảo hiểm xã hội đang xây dựng tại Mễ Trì Hạ). Bình quân mỗi cơ quan sẽ sử dụng 1,5-2 ha đất, để xây dựng các toà nhà làm việc cao từ 15-20 tầng, 3 tầng hầm liên thông. Tổng số người làm việc tại khu vực này khoảng 14.000 người, bình quân từ 1.000 -1.500 người/cơ quan.

Để thực hiện phương án này cần khoảng gần 12.000 tỉ đồng. Nguồn vốn đến từ việc chuyển đổi cơ sở tại Mễ Trì (50 ha đất, không bao gồm trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam) là 10.000 tỉ đồng, trụ sở cũ của các cơ quan tại nội thành là 1.897 tỉ.

Tuy nhiên theo đánh giá của VIUP phương án này có hạn chế là sẽ tập trung lượng lớn lao động tại quận Tây Hồ, gây áp lực hạ tầng, đồng thời không đáp ứng được nhu cầu cần diện tích lớn của các Bộ đang đề xuất như: Bộ NN&PTNT, Bộ KHĐT, Bộ Công thương.

Phương án 2, VIUP đề xuất bố trí 13 cơ quan tập trung tại khu Mễ Trì trên diện tích 55 ha (phạm vi quy hoạch 55 ha bao gồm toàn bộ khu đất Mễ Thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017). Trung bình mỗi cơ quan có từ 1,88 – 3,14 ha đất, để xây dựng các toà nhà từ 15-20 tầng, 3 tầng hầm liên thông.

Khu vực này đáp ứng chỗ làm việc cho 15.000 người (bình quân 1.000-1.500 người/cơ quan). Nguồn lực tài chính cho phương án này là hơn 14.300 tỉ đồng. Trong đó vốn chuyển đổi cơ sở tại Tây Hồ Tây (20 ha, không bao gồm tháp truyền hình Việt Nam) là khoảng 8.000 tỉ đồng. Vốn chuyển đổi cơ sở cũ khoảng 6.326 tỉ đồng.

Phương án 3, VIUP đề xuất bố trí cả hai khu vực trên, trong đó khu vực Tây Hồ Tây 20 ha bố trí 6 cơ quan và khu vực Mễ Trì 55 ha bố trí 7 cơ quan.

Để thực hiện phương án này cần số tiền 17.000 tỉ đồng. Phương án này có ưu điểm các bộ ngành sẽ được sử dụng diện tích đất lớn, không gây áp lực hạ tầng tại khu vực, tuy nhiên nhà nước sẽ khó khăn trong bố trí nguồn lực.