30 tổ chức xã hội kiến nghị hợp thức hóa hôn nhân đồng giới

Theo đó, từ ngày 26-9 đến 11-10 các tổ chức xã hội đã thu nhận được hơn 3.000 ý kiến ủng hộ hôn nhân bình đẳng.

Văn bản trên kiến nghị, các cơ quan chức năng nhanh chóng rà soát các quy định liên quan để thực hiện việc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới.

VIẾT THỊNH