300 tỉ đồng tài trợ đổi mới công nghệ quốc gia

Các đề tài gồm nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới…”. Ngày 2-1, TTXVN dẫn lời ông Hoàng Văn Phong, phái viên của Thủ tướng Chính phủ về khoa học và công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, cho biết như trên.

Cũng theo ông Phong, năm 2015 là năm đầu tiên quỹ triển khai các nhiệm vụ với tổng kinh phí là 300 tỉ đồng. “Hoạt động của quỹ sẽ thay đổi được tình trạng đề tài chờ tiền để thành tiền chờ đề tài. Đề tài được khoán đến đầu ra của sản phẩm nghiên cứu, hạn chế tối đa các kết quả nghiên cứu xong không được chuyển giao vào thực tế” - ông Phong nói.

TLL

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(PLO)- Trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua đã đề ra 15 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu GDP đạt 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD…