300.000 DN không đóng BHXH cho người lao động

Ngày 2-10, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh như trên tại hội thảo Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị tại Hà Nội.

Ông Đinh Thế Huynh cho rằng việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT ở Việt Nam còn không ít hạn chế. Theo thống kê, diện bao phủ BHXH còn thấp, mới đạt khoảng 20% lực lượng lao động; số người tham gia BHYT mới đạt khoảng 65% dân số. Trong khi đó, nhận thức của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, địa phương về tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong an sinh xã hội còn hạn chế. Hiện vẫn còn khoảng 300.000 doanh nghiệp không đóng BHXH cho người lao động. Ông Đinh Thế Huynh đề nghị xử lý nghiêm những vi phạm về BHXH, BHYT, đồng thời tập trung nghiên cứu giải quyết một số vấn đề cấp thiết như chống vỡ quỹ BHXH, xác định tuổi nghỉ hưu… đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm an toàn cho nguồn quỹ BHXH.

NGỌC BẢO

Lịch tư vấn pháp luật

Lịch tư vấn pháp luật

(PLO)-  Lịch tư vấn pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.