41.607 tỉ đồng xây metro Bảy Hiền - cầu Sài Gòn

Dự án tuyến metro số 5 - giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư dự kiến là 41.607 tỉ đồng (khoảng 1.563 triệu euro). Hiện một số đơn vị đã cùng cam kết tài trợ cho dự án này. Cụ thể, chính phủ Tây Ban Nha cho vay 275 triệu euro (7.322 tỉ đồng); Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho vay 475 triệu euro (khoảng 12.647 tỉ đồng); Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cho vay 200 triệu euro (khoảng 5.325 tỉ đồng) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cho vay 150 triệu euro (khoảng 3.994 tỉ đồng). Dự án còn sử dụng 12.319 tỉ đồng (gần 463 triệu euro) là vốn đối ứng từ ngân sách TP.