500.000 hộ nghèo ở nông thôn được hỗ trợ nhà ở

Theo đó, sẽ có khoảng 500.000 hộ nghèo khu vực nông thôn được hỗ trợ nhà ở nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Những hộ được hỗ trợ phải chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Mỗi hộ được hỗ trợ 10-14 triệu đồng và được vay tối đa 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở.

Sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đang có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 24 m2 và có nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng. Tuổi thọ căn nhà phải từ 10 năm trở lên. Các hộ này chỉ được bán nhà sau khi đã trả hết nợ vay cho ngân hàng.

HOÀNG VÂN