6 tháng, 60.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Phó Cục trưởng Nguyễn Gia Liêm ước tính trong sáu tháng đầu năm, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt khoảng 60.000 người. Tính trong năm tháng đầu năm, tổng số người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 42,95% kế hoạch năm 2018. Theo kế hoạch, trong năm nay sẽ đưa 110.000 người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, tiếp theo là các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia…

Trong năm tháng đầu năm, Cục đã hoàn tất thủ tục trình Bộ cấp mới giấy phép cho 25 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp có giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện nay là 328.