7 tháng đầu 2021: Mỗi tháng có gần 11.400 doanh nghiệp 'chết lâm sàng'

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, trong tháng 7-2021, cả nước có 8.740 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 122.800 tỉ đồng, giảm 22,8% về số doanh nghiệp, giảm 25,3% về vốn đăng ký so với tháng trước. 

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 14 tỉ đồng, giảm 3,3% so với tháng trước và giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cũng ghi nhận có 29.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2021 là 105.400 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 15.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, trong 7 tháng năm nay, cả nước có gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có gần 11.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trên địa bàn TP.HCM, tính trong nửa đầu tháng 7-2021, chỉ có 1.126 đơn vị với vốn đăng ký là 16.030 tỉ đồng, số giấy phép giảm 47,3% và vốn đăng ký giảm 86,6% so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 4,6% và vốn giảm 9,1%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có số lượng giấy phép là 15.418, chiếm 73,7% trong tổng số doanh nghiệp được cấp phép trong 7 tháng đầu năm, xấp xỉ cùng kỳ,vốn đăng ký 232.937 tỉ đồng, chiếm 66,5% tổng vốn, giảm 25,1%.

Còn tại Hà Nội, trong tháng 7, thành phố có 1.850 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 19.400 tỉ đồng, giảm 42%; thực hiện thủ tục giải thể cho 274 doanh nghiệp, tăng 31%; 1.204 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 54%.

Tính chung 7 tháng năm 2021, Hà Nội có 15.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thực hiện gian sách xã hội ở 20 tỉnh, thành phố theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng đã khiến số lượng buộc phải dừng hoạt động tăng mạnh. 

Tỉ giá USD/VND tăng là khó tránh khỏi

Tỉ giá USD/VND tăng là khó tránh khỏi

(PLO)-  Mặc dù hiện nay giá USD tại các ngân hàng gần như không thay đổi so với cuối tuần trước, nhưng so với đầu tháng 6 thì đã tăng khoảng 50 đồng mỗi đôla.