9.400 tỉ đã được chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Bộ Tài chính mới đây thông tin cho báo chí về tình hình thực hiện công tác tháng 9-2021 và Quý III/2021.

Điểm đáng chú ý là thu chi ngân sách. Tháng 9-2021, thu ngân sách đạt 72.400 tỉ đồng, trong đó thu nội địa tiếp tục giảm mạnh, chỉ đạt 55.100 tỉ đồng. Điều này được giải thích là do ảnh hưởng nghiêm trọng của COVID-19, giảm so với tháng 8-2021 là 11.000 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 30-9, thu ngân sách đạt 1.084.700 tỉ đồng, bằng 80,75% dự toán, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa đạt 878.500 tỉ đồng, bằng 77,5% dự toán.

Bộ Tài chính thông tin: dù bị COVID-19 ảnh hưởng, thu ngân sách 9 tháng vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ, nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020.

Về chi ngân sách, tháng 9-2021 ngân sách chi 116.300 tỉ. Còn 9 tháng qua, ngân sách chi 1.030.500 tỉ đồng, bằng 61,1% kế hoạch năm. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 218.550 tỉ, trả nợ lãi 79.300 tỉ, chi thường xuyên 725.300 tỉ.

“Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách”, Bộ Tài chính cho hay.

Theo Bộ Tài chính, cả ngân sách trung ương và địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống COVID-19. Ước tính đến hết tháng 9, ngân sách đã chi 29.100 tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó do COVID-19.

Trong số đó, chi cho phòng chống dịch là 19.700 tỉ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là 9.400 tỉ.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 là 5.200 tỉ đồng để mua vaccine.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, sau đó Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung 2.199 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 mua bù gạo dự trữ quốc gia, đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng có thặng dư. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn.

Điều này góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

“Lũy kế đến hết tháng 9-2021 đã thực hiện phát hành được 237.700 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,21 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm”, Bộ Tài chính thông tin.