Dự án cao tốc Long Thành - Dầu Giây

ADB khuyến cáo về chính sách bồi thường

Theo đoàn công tác, dự án chưa hỗ trợ cho các hộ thuộc “đối tượng dễ tổn thương”; không bồi thường, hỗ trợ cho hộ có tài sản, vật kiến trúc xây không phép hoặc xây trên đất không phải là đất ở sau năm 2004. Đồng thời, chưa áp dụng đơn giá bồi thường theo Quyết định 66/2012 của UBND TP.HCM cho các đối tượng có tài sản, vật kiến trúc bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Hội đồng Thẩm định bồi thường TP cho hay có vướng mắc trong xác định “đối tượng dễ tổn thương”. Cụ thể, ban quản lý dự án hướng dẫn đối tượng dễ tổn thương gồm: Những người nghèo; người không có danh nghĩa hợp pháp về tài sản; hộ do phụ nữ làm chủ; người bản xứ, người dân tộc thiểu số; người già neo đơn; người tàn tật và dân du mục. Nhưng theo Hội đồng Thẩm định bồi thường TP, các tiêu chí này rất khó xác định và có nhiều cách hiểu khác nhau.

Chẳng hạn “người không có danh nghĩa hợp pháp về tài sản”, theo các ban bồi thường thì đây là diện chiếm dụng đất, xây nhà không phép nhưng ban quản lý dự án giải thích có thể bao gồm cả hộ thuê nhà. “Hộ do phụ nữ làm chủ”, theo cách hiểu của các ban bồi thường thì đây là trường hợp chủ hộ trong sổ hộ khẩu là phụ nữ nhưng ban quản lý dự án cho hay là diện phụ nữ đơn thân một mình nuôi con mà không xét đến yếu tố hộ khẩu. Hoặc tiêu chí “người bản xứ” là theo hộ khẩu hay yếu tố khác, độ tuổi “người già” là bao nhiêu…

“Chưa kể, nếu điều chỉnh chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư giai đoạn hai theo khung chính sách thì giai đoạn một có điều chỉnh không? ADB không khuyến cáo với giai đoạn một nhưng cả hai giai đoạn đều là cùng một dự án” - Hội đồng Thẩm định bồi thường TP cho hay.

Từ thực tế trên, Hội đồng Thẩm định bồi thường TP đồng tình với kiến nghị của ban quản lý dự án: Để tránh phát sinh khiếu kiện, TP chỉ xem xét giải quyết cho các trường hợp cụ thể được ADB khuyến cáo. Theo đó, có 22 hộ thuộc diện dễ tổn thương với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ. Bồi thường hỗ trợ thêm cho 61 hộ tại quận 9 là đối tượng “có tài sản là vật, kiến trúc bị ảnh hưởng tại khu vực nút giao thông vành đai 2”, tổng cộng khoảng 1,6 tỉ đồng. Hai trường hợp tại quận 9 có tài sản xây dựng không phép hoặc trên đất không phải là đất ở sau năm 2004 cũng được hỗ trợ bồi thường 200 triệu đồng.

CẨM TÚ