Agribank dành 15.000 tỉ đồng tài trợ xuất nhập khẩu

Với gói tín dụng này, Agribank mong muốn hỗ trợ khách hàng có năng lực tài chính tốt, chủ động nguồn vốn, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo đó, trong thời gian của chương trình, khách hàng là pháp nhân và cá nhân có nhu cầu vay vốn cho mục đích hoạt động của doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cả khách hàng mới), vay vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu và sẽ được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi ngắn hạn bằng VND từ 5% đến 5,5%/năm trong thời gian tối đa sáu tháng kể từ ngày giải ngân.

Agribank dành 15.000 tỉ đồng tài trợ xuất nhập khẩu ảnh 1Gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay xuất nhập khẩu trị giá 15.000 tỉ đồng của Agribank.

Các điều kiện cần thiết tham gia chương trình theo quy định bao gồm:

(1) Đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành về cho vay đối với khách hàng trong hệ thống của Agribank;

(2) Có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch;

(3) Cam kết thực hiện thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ với doanh số thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ tại Agribank tối thiểu tương ứng với tỉ trọng tài trợ vốn của Agribank;

(4) đồng thời sử dụng tối thiểu ba sản phẩm dịch vụ trong gói sản phẩm dịch vụ kết hợp như: tài khoản thanh toán; tiền gửi có kỳ hạn; tài trợ thương mại; bảo lãnh; chuyển tiền; các dịch vụ thanh toán trong nước qua Agribank; dịch vụ thẻ; dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking; bảo hiểm; 

(5) Cam kết chuyển ngoại tệ từ hoạt động kinh doanh về tài khoản mở tại chi nhánh Agribank tối thiểu với các hợp đồng do Agribank tài trợ vốn đối với khách hàng xuất khẩu.

Lưu ý: khách hàng tham gia chương trình tài trợ xuất nhập khẩu ưu đãi lãi suất của Agribank sẽ không được tham gia các chương trình cho vay ưu đãi khác của Agribank cùng thời điểm và ngược lại.

Bên cạnh đó, Agribank cũng sẽ thực hiện loại trừ khách hàng khỏi đối tượng áp dụng ưu đãi lãi suất trong các trường hợp sau:

(1) Khách hàng để phát sinh nợ quá hạn hoặc phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay tại Agribank;

(2) Khách hàng sử dụng vay vốn sai mục đích và/hoặc vi phạm cam kết tại Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng bảo đảm tiền vay;

(3) Khách hàng đồng thời có các khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng với lãi suất tiền gửi cao hơn lãi suất cho vay ưu đãi theo chương trình này với kỳ hạn tương ứng.

Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp, chương trình tài trợ xuất nhập khẩu ưu đãi lãi suất là hành động thiết thực của Agribank nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Qua đó nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và bổ sung tài chính thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, góp phần tăng trưởng kinh tế. 

Chương trình này niêm yết công khai và thực hiện tại tất cả chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc Agribank trên toàn quốc.