Điều kiện để ra, vào tỉnh An Giang

Điều kiện để ra, vào tỉnh An Giang

(PLO)- Trường hợp người ngoài tỉnh đến An Giang với mục đích công tác, làm việc, học tập, kinh doanh,... phải xuất trình thư mời, kế hoạch công tác hoặc chương trình làm việc tại tỉnh.