Ban Dân tộc Phú Yên, ngày 3.10 cho biết, trong đợt này, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở 11 xã, thị trấn của huyện miền núi Sông Hinh được cấp phát 24 tấn gạo, 1.200 cái soong, nồi và 1.200 gói bột ngọt.

Mỗi hộ được cấp bình quân 40kg gạo, 2 cái soong, nồi và 2 gói bột ngọt, với tổng trị giá 300.000 đồng. Tổng kinh phí đợt hỗ trợ này là 180 triệu đồng - từ nguồn hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn năm 2007.

Lưu Phong ( Theo Lao Động)