Thượng tướng Vương yêu cầu lãnh đạo công an các tỉnh Tây Nguyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp cụ thể; hướng dẫn người dân tổ chức tuần tra, ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê trong mùa thu hoạch. Tổng cục Cảnh sát tăng cường chỉ đạo và phối hợp với công an các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục triển khai cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm. Phối hợp, tổ chức lực lượng thường xuyên bám cơ sở, nhất là các địa bàn tập trung trồng cà phê để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tố giác, báo tin người tiêu thụ cà phê trộm cắp; xử lý nghiêm kẻ trộm, tiêu thụ cà phê trộm cắp.

Theo báo cáo của công an một số địa phương, hiện các tỉnh Tây Nguyên đến mùa thu hoạch và tình trạng trộm cắp cà phê tại các vườn, rẫy phức tạp và nghiêm trọng. Người dân ngày đêm lo canh giữ, thu hái sớm khi cà phê còn xanh vì sợ trộm… Những điều này đang tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự.