(PL)- Tin “Truy nã bị can vượt trại giam Chí Hòa” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 6-2-2015 đã thông tin không chính xác khi nêu trong thời gian bị tạm giam tại trại tạm giam Chí Hòa (TP.HCM), bị can Chen Guo Liang đã trốn thoát khỏi đây.

Theo trại tạm giam Chí Hòa thì ngày 9-10-2014, Phòng PC46 đã trích xuất Chen Guo Liang ra khỏi trại tạm giam Chí Hòa đưa về đơn vị để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi phòng PC46. Chúng tôi xin cải chính, đồng thời xin lỗi trại tạm giam Chí Hòa cùng bạn đọc.

Báo Pháp Luật TP.HCM và PV HOÀNG TUYẾT