Theo hồ sơ, khi còn làm cán bộ Ngân hàng P. (chi nhánh ở Cần Thơ), bị can chơi chứng khoán và nuôi cá tra nhưng thua lỗ, nợ nần. Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng, bị can dựng lên việc đáo nợ ngân hàng để mượn tiền của nhiều người với thủ đoạn: lúc đầu mượn ít, sau mượn nhiều, lấy tiền mượn của người sau trả cho người trước... Đến đầu tháng 8-2009, bị can bỏ trốn với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.

GIA TUỆ