Chiều 3-12, trên đường liên xã thuộc huyện Thanh Chương, công an bắt quả tang Thủy và Sơn chở số tang vật trên xe máy, trong đó có một con khỉ còn sống.

Khỉ đầu đỏ thuộc nhóm IIB và là loài sắp nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam.