(PL)- UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Tài chính miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các đơn vị được giao đất, thuê đất để xây dựng công trình xã hội hóa như giáo dục - đào tạo - dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường.

Để có cơ sở pháp lý xét miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất theo Nghị định số 69, UBND TP kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục xét miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất đối với các đơn vị được thuê đất, giao đất để xây công trình thuộc lĩnh vực xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài vừa yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án xây tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo UBND TP, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án này thực hiện bị chậm trễ so với tiến độ yêu cầu. TP chấp thuận việc tách phần công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án này thành những dự án riêng. TP yêu cầu ưu tiên thực hiện trước đối với phần đất thu hồi cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1.

T.MẠNH