Công an huyện Nhà Bè tìm chủ sở hữu 61 xe máy
(PLO)- Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM thông báo ai là chủ 61 phương tiện đến trụ sở Công an huyện Nhà Bè để hoàn tất thủ tục xử lý.
Ngày 14-6, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 61 xe máy không có người đến nhận.
Công an ra thông báo ai là chủ sở hữu phương tiện dưới đây đến trụ sở công an huyện để cung cấp thông tin nhận xe. Sau 30 ngày báo đăng, nếu chủ phương tiện không đến thì số phương tiện nói trên sẽ được xử lý theo quy định.
1. Xe máy biển số 61T7-5945, số khung VTTDCH033-020441, số máy VTTJL1P52FMH-020441
2. Xe máy biển số 60M3-9558, số khung VMETCJ11-3ME406431, số máy VMEM9B-406431
3. Xe máy biển số 53XC-1893, số khung C50-9055487, số máy C50E-9055501
4. Xe máy biển số 53R5-9053, số khung VFCPCH0A2YF004673, số máy LC152FMH-Y0605156
5. Xe máy biển số 62F5-7350, số khung LZSPCHLJ6X2015365, số máy ZS152FMH-2-99005405
6. Xe máy biển số 50P3-9755, số khung C50-3315072, số máy C50E-3315144
7. Xe máy biển số 51T7-7132, số khung không, số máy CL150FMG-2-YF40135
8. Xe máy biển số 50S4-2928, số khung không, số máy không xác định
9. Xe máy biển số 51R2-2594, số khung RMLWCH1UM5H603476, số máy VKVLM1P52FMH-F-603476
10. Xe máy biển số 14F1-9833, số khung C70-8412826, số máy C70E-8560049
11. Xe máy biển số 50B1-8563, số khung không, số máy không xác định
12. Xe máy biển số 60V1-5550, số khung RRKWCHXUM5X- 032633, số máy VTTJL1P52FMH-032633
13. Xe máy biển số 61F2-4604, số khung C50-0634227, số máy C50E-6034146
14. Xe máy biển số 51ZC-0968, số khung không, số máy không xác định
15. Xe máy biển số 51F5-2330, số khung CT100F-1380994, số máy CT100E-1381071
16. Xe máy biển số 90F3-2605, số khung HY110-99121769, số máy WYJ152FMH-99121769
17. Xe máy biển số 50PC-9233, số khung C50-3389244, số máy C50E- 3337918
18. Xe máy biển số 51ZC-5309, số khung không xác định, số máy không xác định
19. Xe máy biển số 51Z3-6092, số khung 50-99-50-3236, số máy không xác định
20. Xe máy biển số 52HP-2942, số khung C50-9219936, số máy C50E-9219614
21. Xe máy biển số 60K7-8123, số khung C100M-0404773, số máy C100ME- 0404773
22. Xe máy biển số 62X1-4453, số khung không xác định, số máy VDP152F-MH649260
23. Xe máy biển số 62LA-3265, số khung 50-99-70-8246, số máy không xác định
24. Xe máy biển số 52L4-8980, số khung LC4PCGL48X0005216, số máy HD1P50FMG-3-Y0123579
25. Xe máy biển số 53Z1-0307, số khung RNDWCH0ND61Y05381, số máy VDGZS152FMH-WM- 00005381
26. Xe máy biển số 51T9-1705, số khung MG110- 01859061, số máy LC153FMH-2-01859061
27. Xe máy biển số 58LA-6458, số khung VPDPCG0071H059810, số máy 1P50FMG-3-10659810
28. Xe máy biển số 52T4-8011, số khung VTRDCG013TR002385, số máy VLF1P50FMG-3-40182385
29. Xe máy biển số 51ZA-5734, số khung CF50-2772355, số máy CF50E-2772164
30. Xe máy biển số 71F2-9051, số khung HS100-99070183, số máy 150FM- 99070259
31. Xe máy biển số 92K6-6037, số khung LF3XCG508-1AS05649, số máy 1P50FMG-3-10094363
32. Xe máy biển số 34K6-2504, số khung VLFDCG012LF001237, số máy 1P50FMG-3-20250010
33. Xe máy biển số 51X1-3019, số khung MG110-01901275, số máy ZS152FMH-019001032
34. Xe máy biển số 53P1-6277, số khung CT100F-1443590, số máy CT100E-1443807
35. Xe máy biển số 52F4-8601, số khung VKVDCH045UM-604189, số máy VKVIP52FMH-H-604189
36. Xe máy biển số 50L1-2319, số khung VTTDCG0Z4TT-001341, số máy không xác định
37. Xe máy biển số 63FB-0376, số khung không xác định, số máy C50E-6142343
38. Xe máy biển số 67MA-2574, số khung C50YK021194, số máy C50E-402792
39. Xe máy biển số 63V2-2735, số khung không xác định, số máy NF110MTE-0009861
40. Xe máy biển số 52HA-5865, số khung HA02-1308890, số máy HA02E-1308921
41. Xe máy biển số 53X2-2875, số khung không xác định, số máy không xác định
42. Xe máy biển số 58KA-0795, số khung C50YJ028642, số máy C50E-305227
43. Xe máy biển số 51Z9-4817, số khungDRL100-02081677, số máy LC150FMG-02081677
44. Xe máy biển số 51U8-5901, số khung VH110-0100000395, số máy LC152FMH-02000549
45. Xe máy biển số 61R2-3327, số khung RNDWCH1ND91C09071, số máy VDGZS152FMH-WE-009071
46. Xe máy biển số 52N6-5723, số khung VMETCJ01-3M3000500, số máy VMEM9B-000500
47. Xe máy biển số 52VA-3247, số khung không xác định, số máy không xác định
48. Xe máy biển số 84F7-3854, số khung RLHHC09013V376886, số máy HC09E-0376995
49. Xe máy biển số 53Y2-6705, số khung VPDWCH032PD002567, số máy VPD0R152FMH-00002567
50. Xe máy biển số 50CB-1089, số khung CF50-3326869, số máy, CF50E-3326856
51. Xe máy biển số 51M4-0089, số khung RLCN2B520-5Y062579, số máy 2B52-062579
52. Xe máy biển số 50XA-4414, số khung F5A-222215, số máy F5-222215
53. Xe máy biển số 53Y7-5307, số khung FD110404, số máy LC152FMH-01041654
54. Xe máy biển số 51T9-4709, số khung không xác định, số máy không xác định
55. Xe máy biển số 51T7-2530, số khung BE121TH113276, số máy E116-TH113276
56. Xe máy biển số 71FB-3884, số khung không xác định, số máy ST70E-438433
57. Xe máy biển số 33K7-4492, số khung WB110C-0536343, số máy LC150FMG-01536343
58. Xe máy biển số 50P1-0732, số khung DH888XE-145437, số máy không xác định
59. Xe máy biển số 70H1-4484, số khung 70111-4484, số máy C70K1E-TA1017
60. Xe máy biển số 50A-6398, số khung C90-3107064, số máy không xác định
61. Xe máy biển số 50SB-1834, số khung C50YA080784, số máy C50E-113151
TIẾN TÂN