Việc điều tra này được tiến hành sau khi VKSND tỉnh có văn bản chuyển tin báo về tội phạm đến công an huyện. Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, bà Tuyết giả chữ ký của chủ tịch UBND xã rút 156 triệu đồng của Nhà nước sử dụng cá nhân. Bà Tuyết bị khai trừ Đảng nhưng về huyện chỉ kỷ luật hạ một bậc lương đối với bà Tuyết. Sau khi báo đăng, VKSND Tối cao yêu cầu VKSND tỉnh Phú Yên kiểm tra.