Giá bồi thường đất: Nên là giá thỏa thuận
Nhà nước cần công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tại hội thảo góp ý cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức hôm qua (19-5), Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam Vũ Quốc Tuấn lưu ý: “Không thể quy hoạch theo từng địa phương vì dễ gây manh mún. Quy hoạch của một tỉnh không thể là số cộng đơn thuần của các huyện, xã”.

Quy hoạch từ trên xuống

Theo luật định thì “quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất của cấp dưới.” Song theo ông Tuấn, nội dung này phải được quy định ngược lại: “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên”. Nếu không, đất đai sẽ bị băm nát, không thể hình thành được cơ cấu kinh tế như mong muốn. Trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch của các cấp, các ngành, nhất là ngành đất đai và xây dựng phải thống nhất nhằm đảm bảo cơ cấu kinh tế của cả nước.

Ở miền Nam, chỉ trong sáu tỉnh đã có 34 dự án đầu tư vào sân gôn với diện tích hơn 13.000 ha được cấp phép đầu tư. Ở miền Bắc, việc UBND các tỉnh cho xây dựng khu công nghiệp, doanh nghiệp trên đất bờ sôi ruộng mật là rất phổ biến. Nhiều đại biểu đề nghị Luật Đất đai cần quy định chặt chẽ về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa nước có năng suất ổn định.

“Việc ấn định thời gian rà soát lại giá đất (là một năm hay năm năm) đều vi phạm nguyên tắc sát giá thị trường” - luật sư Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Pháp chế - Ngân hàng Đông Á nói. Theo ông Thắng, khi có biến động thì cơ quan thẩm quyền phải tư vấn ngay cho UBND tỉnh điều chỉnh giá đất, không nên phụ thuộc vào thời gian luật định vì sẽ làm thiệt hại đến quyền lợi của nhà nước và của người sử dụng đất.

Duy trì cơ chế thỏa thuận

Ông Vũ Duy Thái - Chủ tịch Hiệp hội Công thương TP Hà Nội cho rằng: Để đảm bảo công bằng, nhà nước phải công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất bị thu hồi, công khai khung giá đất ở vùng bị thu hồi. Việc định giá cụ thể cho từng thửa đất sẽ do tổ chức định giá độc lập đảm nhận dựa trên các giao dịch ổn định ở địa phương, có sự đồng thuận của các bên liên quan và phải công bố công khai trước khi thu hồi đất. Khi đã có mức giá sát với thực tế và được ít nhất 80% số người bị thu hồi đất tán thành, các tổ chức phát triển quỹ đất có thể tiến hành đền bù, giải tỏa trước khi giao cho cơ quan chức năng đấu giá.

Ông Phạm Hữu Nghị - Viện Nhà nước và pháp luật đề xuất: Nhà nước không nên bỏ cơ chế thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người sử dụng đất. Vì quyền sử dụng đất là quyền tài sản của những chủ thể nhất định. Chủ đất có quyền thương lượng với những người có nhu cầu sử dụng đất theo nguyên tắc cả hai bên đều được lợi.

Tại hội thảo, hàng lọat những khó khăn của doanh nghiệp trong việc xin giao đất đã được nêu ra. Ông Nghị nói: “Để được UBND tỉnh đồng ý, doanh nghiệp phải trải qua nhiều thủ tục từ các cơ quan quản lý đến chính quyền các cấp. Theo luật, căn cứ để giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, để thực hiện được điều này thì doanh nghiệp phải qua nhiều rào cản rất phức tạp, tốn thời gian.

Theo nhiều đại biểu, pháp luật cần quy trách nhiệm của cơ quan thẩm định, quyết định việc giao, cho thuê đất mà để xảy ra tình trạng sử dụng đất lãng phí. Đồng thời, cần có chế tài đối với doanh nghiệp nhận đất nhưng chậm triển khai kinh doanh hoặc nhận đất để xí chỗ đầu cơ, bán lại kiếm lời.

HOÀNG VÂN