Xe chở công nhân đi qua bị người dân thi nhau hắt chất bẩn vào xe”. Ngày 13-10, ông Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành, thông tin như trên.

“Hai ngày nay, chúng tôi phải dùng xe đưa đón công nhân và chuyển giờ bắt đầu làm việc đến sau 8 giờ sáng” - một cán bộ làm việc trong KCN Lai Vu nói thêm.

Ông Vũ Đình Tĩnh cho hay nguyên nhân của sự việc là người dân cho rằng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho KCN Lai Vu không thỏa đáng. Huyện đã thành lập nhiều đoàn công tác xuống tuyên truyền nhưng người dân vẫn chưa chịu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương, tổng số tiền chủ đầu tư KCN phải chi trả cho 1.154 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng là 78,4 tỉ đồng. Trong đó, 838 hộ đã nhận tiền bồi thường, còn 316 hộ chưa chịu nhận. Chủ đầu tư đã chuyển hơn 20 tỉ đồng cùng tiền lãi của các hộ dân chưa nhận vào tài khoản của ban giải phóng mặt bằng huyện Kim Thành.

Từ ngày 2-9-2004, một số công dân xã Lai Vu đã ký đơn gửi UBND tỉnh khiếu nại về việc không dân chủ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tỉnh Hải Dương và Thanh tra Chính phủ đã có các quyết định khẳng định quá trình thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng không có gì khuất tất nhưng người dân vẫn khiếu kiện kéo dài nhiều năm nay.

“Người dân cứ đòi áp đơn giá bồi thường cao hơn, trong khi việc này Chính phủ đã chốt rồi. Các tổ công tác đang cố gắng giải thích cho người dân. Nếu người dân tiếp tục gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn giao thông trên quốc lộ 5, chúng tôi sẽ yêu cầu tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết” - ông Tĩnh nói.