(PL)- Theo ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch UBND thị xã Cam Ranh, dự án Khu công nghiệp Nam Cam Ranh (xã Cam Thịnh Đông) vừa được UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để tăng quy mô diện tích từ 233 ha lên 1.200 ha.

Tỉnh này cũng thống nhất đổi chủ đầu tư từ Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong và Công ty cổ phần Địa ốc - Du lịch Đông Hải sang chủ đầu tư mới là Công ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang.

Việc điều chỉnh quy hoạch, tăng quy mô diện tích Khu công nghiệp Nam Cam Ranh nhằm khớp nối đồng bộ với cảng trung chuyển container Ba Ngòi, các khu công nghiệp thuộc phía bắc tỉnh Ninh Thuận và phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp đa ngành toàn khu vực Nam Trung bộ.

M.TRÂN