Theo cơ quan công an, năm 2010, UBND huyện Hương Khê có quyết định hỗ trợ vốn phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 của Chính phủ cho 74 hộ dân trong các xóm Vĩnh Hưng, Vĩnh Tường và Trường Sơn, xã Hương Xuân. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 177 triệu đồng.

Đến tháng 10-2010, khi nguồn vốn trên chuyển về tới xã, Hữu, Nga và Lai đã câu kết để bớt xén mỗi hộ 400.000 đồng chia nhau. Cụ thể, Lai ngồi gọi từng hộ dân vào rồi Nga đưa danh sách để họ ký nhận 2,4 triệu đồng/hộ nhưng khi người dân đến nhận tiền thì Hữu chỉ chi 2 triệu đồng/hộ. Tổng số tiền cả ba bớt xén của các hộ dân là 29,6 triệu đồng.

ĐẮC LAM