Ngày 8/6, Viện KSNDTC đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Công Bằng, ở tại xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, nguyên Chánh án TAND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

"Không thể chấp nhận chánh án đánh dân, vòi tiền"

Trước đó, CQĐT Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can đối với Phạm Công Bằng về hành vi ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trái pháp luật trong vụ án dân sự giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Gặp, bị đơn là 11 hộ dân ở xã Tam Lãnh và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong hợp đồng mua bán cây keo trồng rừng.

Kết quả điều tra cho thấy: Năm 2007, khi ông Nguyễn Gặp, ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam khởi kiện 11 hộ dân ở xã Tam Lãnh trong hợp đồng mua bán cây keo rừng trồng thuộc dự án 661, ông Phạm Công Bằng là Chánh án trực tiếp giải quyết vụ kiện.

Trong thời gian giải quyết, bà Đinh Thị Bộ - người không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới vụ kiện, đã gặp ông Bằng để xin mua cây keo. Ông Bằng đã đặt thẳng vấn đề với bà Bộ: "Có tiền đem vào đây tôi giải quyết cho". Thế là, bà Đinh Thị Bộ đã đến nhà gặp vợ ông Bằng để đưa 6 triệu đồng.

Ngày 30/10/2007, ông Bằng mời các đương sự trong vụ kiện đến giải quyết và hướng họ hòa giải. Khi hòa giải, ông Bằng đã ép các hộ dân và ông Nguyễn Gặp phải đồng ý bán cho bà Đinh Thị Bộ diện tích 12,2ha cây keo.

TAND tỉnh Quảng Nam kháng nghị quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, vì phát hiện bà Đinh Thị Bộ không liên quan tới vụ kiện. TAND tỉnh Quảng Nam đã hủy phần các hộ dân bán cho bà Bộ.

Tiếp đó, ngày 1/12/2008, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã kháng nghị giám đốc thẩm, vì trong quyết định công nhận sự thỏa thuận vẫn còn những vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.

CQĐT Viện KSND tối cao đã điều tra và xác định ông Bằng nhận tiền của bà Bộ để ra quyết định trái pháp luật, gây thiệt hại cho ông Nguyễn Gặp từ 50 đến 70 triệu đồng.

Theo Đào Minh Khoa (CAND)