Theo hồ sơ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ ngày 20-4-2015 đến 26-10-2017, Huỳnh Ngọc Tuấn (kế toán trưởng) và Nguyễn Thị Thanh Nguyên (thủ quỹ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên) đã câu kết rút quỹ nhưng bỏ ngoài sổ sách số tiền hơn 5 tỉ đồng. Cả Tuấn và Nguyên sau đó đã bị bắt tạm giam cùng về tội tham ô tài sản.

Phan Văn Công với chức vụ là chi cục trưởng, chủ tài khoản Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, có trách nhiệm trong việc để xảy ra việc Tuấn và Nguyên tham ô tài sản. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, từ tháng 4-2015 đến 15-5-2017, ông Công đã không tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý tài chính kế toán, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát để Nguyên lấy quỹ cơ quan đưa cho Tuấn chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.