Ai phát hiện Bảo báo ngay cho CAQ Bình Tân, ĐT: 08-37560136 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Theo K.T (CATP)