Ai phát hiện Dương, Đức, Tiến báo ngay cho CAH Hóc Môn, ĐT: 08-38910300 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Theo  P.K.T (CATP)