Dù sống trong khu vực nông thôn nhưng vợ chồng ông Mỹ đã đứng ra làm chủ khoảng sáu dây hụi. Ngoài ra, cả hai còn đứng ra vay vốn với lãi suất 8%-10% của nhiều tiểu thương ở chợ Gò Đen.

Vài tháng đầu, vợ chồng ông Mỹ giao tiền đầy đủ cho hụi viên, tiền cho vay cũng trả đúng kỳ hạn. Nhờ vậy, nhiều hộ buôn bán đã tin tưởng đưa tiền cho vay chờ lấy lãi chi xài mà không cần kinh doanh. Cách đây vài ngày, khi mọi người đến nhận lãi và tiền hụi thì phát hiện vợ chồng Mỹ đã bỏ trốn. Số nợ khoảng 2 tỉ đồng.

A.AN