Ông Trần Ngọc Ẩn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, cho biết ban giám đốc đã họp từ 7 giờ ngày 8-10. Có nhiều ý kiến xung quanh việc kỷ luật ông NVV- Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kế Sách và đơn vị đã thống nhất hình thức xử lý.

Theo người đứng đầu ngành TN&MT Sóc Trăng, ông V sẽ bị kỷ luật thật nghiêm khắc. Tuy nhiên, hình thức như thế nào vẫn không được Giám đốc Trần Ngọc Ẩn và ba phó giám đốc tiết lộ.

Vào lúc 13 giờ 30, ngày 10-10, Sở sẽ triển khai quyết định kỷ luật ông V tại huyện Kế Sách.

Theo các thành viên Ban Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, quyết định kỷ luật ông V sẽ được triển khai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kế Sách.

Hơn một tháng nay, ông V là trung tâm của dư luận tại huyện Kế Sách vì cán bộ này bị lộ clip sex. Nội dung các clip đang lan truyền nhanh chóng từ người này sang người khác. Người đặt máy quay chính là người tình của ông V và vị cán bộ này biết máy quay đang hoạt động nên vài lần quay mặt về phía ống kính.

Ngày 3-10, ông V bị Huyện ủy Kế Sách kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Với mức kỷ luật Đảng như thế này, ông V bị Hội đồng kỷ luật Sở TN&MT bỏ phiếu kín với kết quả quá bán là buộc thôi việc.