Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 28-11, sau khi có hai thanh niên đi xe máy (bịt biển số) rời cổng nhà nghỉ An Phú Quý (huyện Nam Đàn) được ít phút thì có tiếng mìn nổ lớn rung chuyển cả vùng. Đến ngày 15-12, Hoàn và Sơn đã gọi điện thoại tống tiền chủ nhà nghỉ An Phú Quý 10 triệu đồng, nếu không sẽ cho nổ mìn tiếp. Khi hai thanh niên này đang nhận tiền thì Công an Nghệ An ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, cả hai khai đã ném mìn đêm 28-11.

ĐẮC LAM