(PL)- Ngày 5-5, UBND TP.HCM có quyết định chấp thuận tách khu tái định cư 32 ha tại hai phường Bình Khánh, An Phú (quận 2) và khu dân cư 12,5 ha tại phường Bình Trưng Tây (quận 2) thành hai dự án riêng.

Thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu tái định cư 32 ha phường Bình Khánh, An Phú, bỏ qua không nghiên cứu, triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000.

Thành phố giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc chủ trì, hướng dẫn chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/500) đúng theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, trình thành phố phê duyệt.

V.YÊN