(PL)- Chiều qua (8-12), tại buổi họp báo về công tác quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết:

Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cấp thoát nước đô thị, đường bộ, đường thủy, cảng biển, cảng cá, sân bay... đều lập quy hoạch riêng rẽ dẫn tới thiếu đồng bộ và nhiều khi gây trở ngại cho nhau.

Khi lập kế hoạch đầu tư, việc thiếu vắng quy hoạch lãnh thổ quốc gia và quy hoạch vùng khiến việc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư cũng như việc tạo lập hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gặp nhiều khó khăn. Thực trạng yếu kém trong quy hoạch, đầu tư và quản lý vận hành kết cấu hạ tầng gây ra nhiều thất thoát lãng phí, làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc dân. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng và thu hồi đất phục vụ dự án còn nhiều yếu kém nên tiến độ thực hiện dự án thường bị kéo dài, chi phí xây dựng vượt tổng dự toán khá nhiều.

HOÀNG VÂN