Hôm qua 3-6, tại Hà Nội, Bộ LĐTB-XH đã chính thức ra mắt Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, hiện nay sự tiến triển của quan hệ lao động ở nước ta ngày càng vận hành rõ hơn theo những quy luật của quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường. Trung tâm sẽ thực hiện hai chức năng chính là đóng vai trò của bên thứ 3, trung gian trong quan hệ lao động và hỗ trợ kỹ thuật cho cả hai bên trong quan hệ lao động.

Theo V.Phúc ( SGGP)