(PL)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn, siêu bão ở Ấn Độ Dương sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta ngày 5 và 6-5.

Siêu bão với tên Nargis mạnh cấp 14-15, xuất hiện trên vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương, phía tây Việt Nam. Do tầm hoạt động quá rộng lớn, bão Nargis hút dải thấp xích đạo từ tận nam bán cầu và kéo nó lên phía bắc. Sự di chuyển nhanh của dải thấp xích đạo này khiến mùa mưa ở Nam bộ và Tây Nguyên bắt đầu sớm hơn nửa tháng so với nhiều năm trước. Nhiều nơi ở Nam bộ và Tây Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây úng ngập.

Tàn dư bão Nargis cũng đang tiến về phía tây Bắc bộ của nước ta. Nó sẽ kết hợp với một bộ phận không khí lạnh di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống gây ra một đợt mưa rào trên diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong hai ngày đầu tuần, từ 5 đến 6-5.