Gia đình và đoàn khách du lịch đến từ Long Thành (Đồng Nai) đã làm thủ tục để đưa thi thể hai em về nhà lo hậu sự. Sáng cùng ngày, đoàn du lịch từ Long Thành đến tắm biển Cam Bình, trong đó có nhiều học sinh được gia đình cho đi theo do là ngày nghỉ Chủ nhật. Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày có năm em học sinh 10-12 tuổi xuống biển tắm thì bất ngờ cả nhóm bị hụt chân lọt vào vùng nước xoáy. Nhiều ngư dân đang có mặt vá lưới trên bờ đã lao ra cứu nhưng chỉ cứu được ba em. Hai em Thông, Trang bị nước cuốn ra xa và bị chết đuối.

PN - LÊ LONG