(PL)- UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hạ tầng dự án Khu nhà ở cư xá Phú Lâm C, quận Bình Tân để bố trí tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài.

Đến cuối tháng 1-2008, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủ Thiêm phải hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và giải quyết dứt điểm việc bố trí tái định cư cho 87 hộ dân đang tạm cư trong dự án. Công ty phải phối hợp với UBND quận Bình Tân tổ chức cho các hộ dân được bốc thăm nhận vị trí nền đất tái định cư trước ngày 15-1; khẩn trương hoàn tất thiết kế mẫu nhà ở, hoàn tất các quy định về quản lý đầu tư xây dựng để các hộ dân có thể xây dựng nhà ở ngay sau khi nhận nền đất. Nếu để quá hạn, công ty sẽ bị hình thức chế tài theo quy định.

PT