(PL)- UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư và dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

UBND quận 2 phải kiểm tra, báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (tính đến ngày 31-3); xác định nguyên nhân, biện pháp, thời hạn cuối để hoàn tất công tác này. Quận cũng phải tham mưu UBND TP hướng xử lý, giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại để bảo đảm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công theo tiến độ đối với ba khu tái định cư. Đó là khu 17,3 ha phường An Phú - Bình Khánh (khởi công đầu tháng 7-2008), khu 30 ha phường Bình Khánh của Công ty Phát triển quốc tế thế kỷ 21 (khởi công tháng 7-2008) và khu 38,4 ha phường Bình Khánh (khởi công đầu tháng 6-2008).

TX